Türk Kültüründe Çam Süsleme Geleneği ve “Nardugan” Hakkında 9 Bilgi

1.Yeryüzünün tam ortasındaki "akçam" ağacı.

Tıkla ve Çevir
Türkler İslamiyete geçmeden önce dünyamızın tam ortasında bir akçam ağacı olduğuna inanırlardı. Yeryüzünün ortasında bulunan bu akçam ağacının Türkler için büyük bir önemi vardı.

2.Hayat Ağacı

Tıkla ve Çevir
Türkler bu ağaca "Hayat Ağacı" adı vermişlerdi. Günümüzde dahi bu motif, halı ve kilim gibi işlemelerimizde sıkça kullanılmaktadır ayrıca hayat ağacı, The Fountain adlı filmin de konusunu oluşturmuştur. Merak edenler bu müthiş filmi izleyebilir.

3. 22 Aralık ve Geceyle Gündüzün Savaşı.

Tıkla ve Çevir
O dönemki inançlarımıza göre 22 Aralıkta "Gece ile Gündüz"ün savaşı başlardı.

4. Savaşı kazanan...

Tıkla ve Çevir
Gece boyunca devam eden savaşı Güneş kazanır. Güneş'in bu zaferini Türkler, Hayat Ağacı'nın altında şenliklerle kutlamışlardır.

5.Nardugan yani "Doğan Güneş"

Tıkla ve Çevir
Bu zafer "Nardugan" olarak anılır. Nar, Güneş demektir; tugan ise -doğan anlamına gelir yani "Doğan Güneş", Nardugan'dır.

6. Tüm Türk halkı, bu zafer için Tanrı Ülgen'e şükür amaçlı dua ederler. Duaları Ülgen'e ulaşsın diye Hayat Ağacı'nı süslerler, altına hediyeler koyarlar ve çaput bağlayıp dilek tutarlardı.

Tıkla ve Çevir
Altın Tahtın Sahibi: Bay Ülgen Ülgen Han göğün 16. katında, Altın Dağda ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı ay ve güneşin ötesindedir. Gök cisimlerini ve hava olaylarını yönetir. Ülgen Han ayrıca iyilik yapmayı da çok sever.

7.Bu kutlu bayram için herkes süslenir, güzel giysiler giyer ve temizliklerini yaparlardı.

Tıkla ve Çevir
Ağacın etrafında kopuz eşliğinde türlü şarkılar söylenir ve danslar edilirdi.

8.Bu ağaç sadece Orta Asya'ya özgü idi.

Tıkla ve Çevir
Bu yüzden, Noel ağacı denilen ağaç kültürü, Hristiyan kültürüne Hunların Avrupa Kıtası'na göçüyle geçmiştir.

9.İnanışa göre Nardugan; eş, dost, akraba ile birlikte hep beraber kutlanırsa ömre ömür katar ve doğan güneş herkese bol şans getirirmiş.

Tıkla ve Çevir
Bu vesileyle tüm okurlarımızın yeni yılını kutlar, sevdikleriyle beraber geçirecekleri mutlu bir 2017 senesi dileriz.