Yaşadığımız yüzyılda UFO’lar ile alakalı binlerce gözlem, fotoğraf, video kaydı, onbinlerce kişinin anlattığı kaçırılma vakaları olmasına rağmen ilginç şekilde ufolara dair elimizde hiçbir fiziksel delil bulunmamaktadır. Bu kadar yaşanmış gözleme oranla elde hiçbir fiziksel delilin olmaması ufo fenomeninin en büyük açmazıdır. Bir çok kişinin inandığı şey aslında fiziksel delillerin olduğu ancak bu delillerin hükümetlerce gizlenip örtbas edildiği yönündedir. Ve bu inanış ufo fenomeninin fiziksel delilinin olmayışını açıklayan en büyük dayanaktır.

Öyleki bu inanış olmasa bunca gözleme rağmen bu fenomen çökecektir.

Peki günümüzde hiç olmadığı kadar çok ayyuka çıkan UFO fenomeninin eski çağlarda durumu nedir? Acaba günümüzde yapılan gözlemler o zamanlarda yapılıyormuydu? Yapılıyordu ise dönemin devlet erkanları tarafından gizlenmişmidir? Belkide UFO fenomeni dünya üzerinde kurulmuş tarih sahnesinden silinmiş gelmiş geçmiş bir çok devletin binlerce yıldır başarı ile sakladığı en büyük sırdır.

Şimdi Antik uzay bilimcilerinin eski uygarlıklarda ufolarla en çok ilişkilendirdikleri kişi ve olayların bazılarına göz atacağız…

MAYALARA

did-mayans-really-think-world-would-end-2012_c710eb91dca0ea0e

Tortuguero Meksika’da İsadan Önce 250 yılından 900 yılına  kadar yaşamış Mayaların Başkentinin kalıntıları bulunmaktadır.  Kalıntılarda bulunan bir çok parçanın yanı sıra Maya hiyeroglifleri olarakta bilinen ve gelişmiş bir yazılı iletişim formatı olan Maya yazıtlarıda yer almaktadır.Maya medeniyeti astroloji, matematik, tarım, bioloji, fizik, kimya ve inşaat gibi bir çok dalda son derece ileri bir seviyedeydi.UFO, UFOs, sighting, sightings, Justin Bieber, Nibiru, alien, aliens, ET, space, astronomy, venus, saturn, jupiter, pluto, anomaly, nasa, secret, moon, mayan, maya, statue, q, su

Nisan 2006 da maya araştırmacısı ve Kriptolog David Stuart  6 numaralı anıt olarak bilinen eserdeki yazıları deşifre etti.  Çevirisi yapılan yazıtın 21 aralık 2012 de sona eren Maya takvimine ilave bilgiler içerdiği ortaya çıkmıştır. Yazıta göre Maya Takviminin Başlangıç tarihi kesin olarak isadan önce 11 ağustos 3114 senesidir. Fakat bu tarihte Mayalar henüz ortada bile yoklardı. Peki maya takvimi neden bu tarihte başlamaktadır bu tarihin özelliği nedir?

 

Bu soruya cevap arayan araştırmacılar Sorunun cevabını Jaguar Rahiplerinin kitabı olan Chilam balamda buldular. Kitaba göre İsadan önce 3114 senesinin 11 ağustos günü bugün mayaların büyük pramitinin olduğu yerde yıldız kapısı açılmış ve 22 tanrı dünyaya bu kapıdan gelmiştir.

etbeamedout

Haziran 2014 de 6 yıllık bir çalışma sonucu 7 numaralı anıtında David Stutgart tarafından kesin olarak deşifre edilmesi ile bu cevap doğrulanmış. Ayrıca Maya ayinlerinin yapıldığı büyük pramitte tanrılarla konuştukları özel bir mekanizmadan bahsedilmiştir. Mekanizmanın çalışması için ise maya takvimine  algoritma ile gizlenmiş bir şifrenin bulunduğu anlatılmaktadır.

2204815_original (1)

Ayrıca mayalar yazıtlarıyla, duvar resimleriyle, kapartmalarıyla  ve yaptıkları heykelciklerle şu anda videoda gördükleriniz gibi uzaylı tanrılarından aldıkları blgileri, onların kullandıkları araçları ve daha birçok başka davranışlarını başarıyla resmetmişlerdir. Maalesef ki bu eserlerden günümüze sadece çok azı ulaşabilmiştir.

 

 

(Diğer Sayfaya geçiniz!)