Cinler belkide hem korku dünyamızın hem de film dünyamızın vazgeçilmez parçaları arasındadır. Filmler ile hayatımızın bir çok noktasına giren bu olay olgusu bilinen tüm doğruların yanında aynı sayıda bilinen yanlış bilgilerle de gündemimize zaman zaman misafir olmaktadır. Bu yazımızda sizlerle cinler hakkında belki de ilk kez duyacağınız 4 yeni bilgi ile karşınızda olacağız.

 

 

1. Cinlerde Mantıksal Bütünlük Yoktur

Cinlerde ki mantıksal bütünlük yoksunluğu sebebiyle devamlı yalan beyanatlar verilmesi normaldir. Verilen tüm beyanatlar neredeyse birbiriyle çelişkilidir. Yani verilen beyanlar bir yerden sonra sürekli diğeriyle ters düşer. Cinler pratik zeka olgularıyla beraber o an ki duruma göre sorunlara çözüm getirebilirler. Akıl olguları bu derecede ileri olmadığı için kesinlikle söyledikleri gelecekle ters düşecektir, çelişecektir.

2.Cinlerdeki Büyüklük Duygusu Aşırı Gelişmiştir

Bu büyüklük insanların gözünde sadece ego açısından ya da kendini büyük görme anlamında düşünülemez. Cinler aynı zamanda birimsel ve boyutsal anlamda da büyük olduklarını düşünürler. Cinler insanlara kendilerini evrenin tek sahibi olarak kabul ettirmeye çalışırlar. Bunu başaramadıkları zaman ise insanların düşüncelerini değiştirmeye çalışarak, onları etki altına almaya çalışırlar. Bu etkiler halisünatik etkiler olarak boyut bulabilir. Bu etkiler başarı ile sonuçlandığı zaman insanların beyninde belli imajlar oluşturarak onların akıllarına girmeye çalışırlar. Manevi duyguları az olan insanları daha çok etkileyen cinler aynı etkileri manevi duyguları yüksek olan insanlarda yaratamaz.

3. Cinlerin Kontrol Mekanizması Çok Zayıftır

Cinlerin kontrol mekanizması zayıflığı onları birçok kez hataya düşürür. Bu sebepten dolayı her an konuşmalarında sınırı aşmaları doğaldır. Cinler konuşmalarında insanları inançlarından ayırmak için neredeyse tüm güçlerini sarf ederler ve bir bakıma bu durumdan beslenirler. Cinler ile savaşma konusunda en güçlü silahımız ise onlarda olmayan kontrol mekanizmamızdır. Bu mekanizma sayesinde kendimizi kontrol edip onların kötülüklerinden koruyabiliriz.

4.Cinlerde Sürekli Tekrarlar Mevcuttur

Cinler insanlara vesvese denilen, onları karanlığa sürükleyen kötü öğütler verirler. Bu öğütlerin, kötü telkinlerin tek amacı ise onları yollarından ayırıp kendi kötü dünyalarına çekmektir. Cinler bu telkinleri verirken kendilerini tekrar etmekten asla gocunmazlar. Bu sebepten dolayı cinler tarafından ele geçirilen insanlar devamlı kendilerini tekrar eden cümleler söylerler.