SCP (Secure,Contain,Protect) Vakfı doktorlar,bilim adamları ve araştırmacılar tarafından oluşturulmuş paranormal durumları,olayları ve varlıkları gözeten bir kurumdur. Amaçları ise canlıları,nesneleri ve varlıkları kontrol edip zararlı hale gelmelerini imkansızlaştırmaktır. SCP varlıkları üç ana başlık altında incelenir bunlardan ilki Safe kategorisi bu kategoride ki canlılar ve nesneler tek başlarına aktif değillerdir ve herhangi bir problem oluşturmazlar. İkinci kategori ise Euclid bu kategoride ki varlıklar için tam anlamıyla ölümcül ve tehlikeli denilemez bu varlıklar henüz ciddi bir durum oluşturmaz fakat oluşturmaya çok yatkınlardır. En tehlikeli olan ise üçüncü kategori varlık ve nesnelerdir bu kategori Keter kategorisi olarak adlandırılır. Bu varlıklar yedi gün yirmi dört saat boyunca kontrol altında tutulmalıdır aksi taktirde bu varlıklar dünyanın sonunu dahi getirebilirler.

SCP- 173 Euclid Sınıfı

Yukarıda ki görselde görmüş olduğunuz heykel SCP-173 Euclid Sınıfı bir varlık ve tehlikeli. Heykelin özelliği ise göz teması olmadan hareket edememesi fakat gözlerinizi kırpmak için ayırdığınız bir saniyelik bir süre içerisinde size akıl almaz zararlar verebilecek kadar donanımlı ve hızlıdır, bir hümanoid heykeldir.  Heykel odada kimse olmadığı başı boş olduğu zamanlar duvarlara vurarak sesler çıkartır. Heykelin yanına günlük olarak gidilmelidir çünkü her gün anlaşılmaz bir biçimde heykelin olduğu odanın zemininde kan birikmektedir ve ne olduğu anlaşılmayan kahverengi bir madde.

SCP- 087 Keter Sınıfı Son Derece Teklikeli

Yapılan araştırmalardan sonra hiç bir personelin SCP- 087’ye giriş hakkı ve izni yoktur. SPC- 087’ye giriş bir apartmana girişi andırır fakat burada merdivenler sadece aşağıya doğru yönelmektedir. Buraya girişte mutlaka yanımızda aydınlatıcı bir enerji kaynağı olması gerekmektedir çünkü içeride pencere dahil hiç bir aydınlanma yöntemi bulunmamaktadır. Mekan hakkında bir çok deney ve araştırma raporu mevcuttur bu raporların ışığında mekanda ağlayan ve hatta haykıran bir çocuğun var olduğu kanaatine varılmıştır. Bu ses 200 metre aşağından gelmektedir. SCP-087’ye dair yaklaşık 4 video kaydı mevcuttur ve bu video kaydını gerçekleştiren personellere göre orada bulunan varlık göz bebeksiz, burunsuz ve ağız yapısı yoktur. Varlık ve mekan oldukça tehlikelidir, mekanın tüm katları keşfedilmemiştir.