İnsanoğlu var olduğu günden beri sürekli bir yaratıcıya inanma ihtiyacı hissetmiştir. Bu inanış kimi zaman görebildiğimiz bir canlı veya cansız varlık olabilirken, kimi zaman metafizik bir yaratıcı şeklinde görülmüştür. Çok daha derin bir yapıya sahip olan bu inanç durumu, kimi toplumlarda çok tanrılı bir inanış biçimi gösterirken, kimi toplumlarda tek tanrılı inanış bir biçimi göstermiştir.

Bir dönem, Dünya’nın en yoğun inanışlarından biri olan Zerdüştlük ise, günümüzde yok olmaya yüz tutmuş bir hale geldi. Dünya üzeride halen Zerdüşt inancına sahip 200.000 civarı bir insan bulunmaktadır. Peki bir dönem kitleleri peşinden sürükleyen bu inanış nasıl ortaya çıktı? Neler anlatıyor?

Yeni Bir Din Doğuyor: Zerdüştlük!

Batı dünyasında Zaratustra olarak bilinen, Zerdüşt adlı bir kişi, kimileri tarafından bir düşünür, kimileri tarafından bir peygamber olarak görülse de o dönemde peygamber olarak görülmektedir. Zerdüşt, Hazret İsa’nın doğumundan yaklaşık 600 yıl öncesinde bugün ki İran topraklarında ortaya çıkmıştır. Daha 30 yaşında iken, peygamber olan Zerdüşt peşinden birçok kişiyi sürüklemiştir. Zerdüştlük dininin tanrısı ise Ahura Mazda’dır. Zerdüştlük dininin kutsal kitabı ise Avesta’dır. 

Zerdüştlük ve Diğer Dinler
Zerdüştlük ve Diğer Dinler

Zerdüştlük ve Diğer Dinler

Zerdüştlük, kutsal kabul edilen 3 din ile ortak birçok benzerlik taşımaktadır.  Örneğin, Zerdüşt ve yanında inanan kişilerden oluşan bir grup, Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Belh şehrine doğru hareket etmişlerdir. Yol üzerinde karşılarına çıkan Gaitya nehrini Zerdüşt’ün mucizeleri ile geçerler. Bu olay, Hazreti Musa’nın Nil Nehrini ortadan ikiye yarması olayı ile benzerdir.

Yolculuğun devamında Avaital gölü etrafında ibadet durumuna geçen topluluğun başında bulunan Zerdüşt 45 gün boyunca ibadet eder. Bu 45 günlük ibadet sürecinin sonunda Miraca yükselir. Bu yükseliş esnasında dini inançlarında bulunan Melekler ile görüşen Zerdüşt, en son olarak Ahura Mazda ile görüşmüş olduğu rivayet edilir.

Üç kutsal dinde kabul edilen Şeytan, Zerdüştlük dininde Ahriman olarak anılır. İyiliklerin ve güzel durumların sorumlusu olarak Ahura Mazda iken, tüm kötülüklerin sorumlusu Ahriman olarak gösterilir

Bu nedenle, Zerdüştlük dinine inanan kişilerde ölüm sonrası yaşama inanılmaktadır. İnsanlar öldüklerinde iyi ise, ölümsüzlük, kötü ise azap ile cezalandırılacağından bahsedilir. Bu inanış ise, diğer dinlerde bulunan cennet – cehennem ve ahiret yaşamına inanç ile benzerlik taşımaktadır.

Zerdüştler Ateşe Tapıyorlar! Tabii ki Yanlış!

Zerdüştlük ile ilgili en yaygın bilinen yanlış kanılardan biri ise, Ateşe inandıkları söylentisidir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Zerdüştlük inancına sahip bir kişi günde 5 kere ibadet eder. İbadet edecekleri esnada yöneldikleri yön, yani kıble olarak Güneş’i belirlerler. Eğer ki Güneş yok ise, Ateşe doğru yönelirler. Bu nedenle Ateşe inandıkları söylenmiştir. Tabii ki daha geniş bir inanış sistemi üzerine kurulu olan Zerdüştlük, yıllar içinde kaybolmaya yüz tutmuş ve hakkında bilgiler hızla azalmaktadır.