İncil’in bilinen en eski kopyalarından olan “Garima İncil”i, Etiyopya’da bir manastırda yüzyıllarca muhafaza edildi.

Uzmanlar, Garima İncilleri’nin, ciltçilik sanatının ilk örneklerinden olduğuna inanıyorlar.

Garima İncil’i, 494 yılında Constantinople’dan Etiyopya’ya gelen “Abba Garima” isimli bir rahibin adını taşımakta. Türünün ilk örneklerinden olan bu kitap, Etiyopya’nın kuzeyindeki Adwa bölgesi yakınlarında, tam 2.100 metre yükseklikteki bir manastırda muhafaza edildi.

1930 yılında, Amerikan İstilası sırasında çıkan bir yangın sebebiyle manastır alevler içinde kaldı. Bu yangın sırasında incilin birçok sayfası zarar gördü.

Yapılan karbon testi sonuçları, Abba Garima’nın Etiyopya’ya gelişi ile örtüşüyor. Bu teste göre Garima İncil’inin çıkış tarihi 330 ila 650 yılları arasına denk geliyor.

Dipnot: Kitabın orijinal ismi Garima Gospels olarak geçmektedir ve yabancı kaynakların çoğunda Gospel ile İncil’in eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Dilimizde de Gospel’in en yakın karşılığı incil olduğu için çevirimizde bu ismi kullandık.