Grimoire bir büyücü için gerekli olan büyüleri barındıran bir kara büyü kitabıdır. Kitap oldukça ağırdır taşıması imkansız bile denilebilir. Bu kitabın içinde ki büyüler genellikle kullanımda olmayan lisan türleri içerir. Bu yüzden günümüzde anlaşılması bir hayli zordur, kaldı ki büyüler için lisanları bilmek çokta önemli bir ayrıcalık değil iyi bir ezber büyücünün işini görebilir. Kitabın işe yaraması için en önemli unsun inananlara göre ezberin iyi yapılması ve takip eden ayinlerin düzgün yapılması. Bazı kesimlere göre kitapta ki büyüler kırmızı mürekkep ile yazılmalıdır ve yazılanlar siyah bir zemine yada insan derisi üzerine yazılmalıdır.

Kitap yayımlandığından itibaren bir çok oynama ve ekleme yapılmıştır. İlk bilinen yayımlanışı 1493 yılında Albert Magnus tarafından yazıldı. Bundan sonra ise bir çok ekleme yapıldı. En son şekli ise Fransızca ve Latince olarak 17.Yy’da yayımlandı bu yayımın diğer yayımlardan farkı ise görselliğe hitap etmesiydi, Beringos adında ki kardeşler kitabı görseller ile süsledi. Kitabın 1990 senesine kadar satılması yasaktı. Kitap elden ele yayıldı  ve kaçak olarak bir çok sağlayıcı tarafından yayımlandı.  Kitabın bir çok versiyonu vardır.

Abra Merlin

Geçmiş dönemin Avrupa’sında maji önemli bir konuma sahipti, maji dinlerden daha önce ortaya çıkmış bir bakıma inanış biçimidir ve bu ilimi kullanan kişilere majisyen denir başka bir deyişle büyücü. Almanya’da yaşayan dönemin ünlü majisyeni Abra Merlin  kitabı yazmıştır. Kendisinin Mısırlı olduğu düşünülür. Kitap içerik olarak iblisler kralı Lucifer, Leviathan (tehlikeli bir yaratık), Magot, Asmodeus ve Ariton’un davetini içerir. Bu ruhları çağırmadan önce yazar Abra Merlin’e göre çok iyi bir ruh çağırma ritüeli düzenmelidir.

En etkili kitaplardan yani diğer versiyonlardan biri de zamanında Kral Solomon’ın yazdığına inanılan Solomon’un Anahtarı yada Büyük Anahtar ve Küçük Anahtar ya da Lemegeton olarak bilinen versiyonudur. Başka inanışlara göre ise kitap iblisler tarafından yazılıp Kral Solomon’a verilmiştir. Kral Solomon zamanın en zeki ve güçlü büyücüsü olarak anılır. İblisleri kontrol eden Kral Solomon’un bu kitaptan da yardım aldığı kaynaklarda mevcuttur. 

Kitabın en ünlü versiyonlarıdır. Bilinen yada bilinmeyen bir çok versiyonu da mevcuttur. Supernatural adlı 2005 yapımı Amerikan dizisi kitaptan sıkça alıntı yapmıştır.