İngiltere Leeds Üniversitesi parapsikoloji kürsüsünün yapmış olduğu bir deneye göre nazarın varlığı bilimsel olarak doğrulandı.

Leeds Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü, psişik güçleri olduğu kabul edilen ve renkli gözlere sahip altı kişiyle bir psikokinezi deneyi yaptı. Yapılan araştırma süresince deneklere bir hafta boyunca kendilerine gösterilen bazı cisimlere odaklanması istendi. 2 hafta sonra bazı cisimlerde morfolojik ve biyokimyasal değişimler meydana gelirken hususi olarak tasarlanmış duyarlı makinalar, deneklerin gözlerinden çıkan ve özel bir frekansa sahip olan elektromanyetik dalgalar tespit ettiler.

Leeds Üniversitesi Parapsikolji kürsüsü başkanı Arthur Gall, deneyle ilgili yayınladığı makalede, maddede gözlemlenen değişikliklerin, yalnız renkli gözlere haiz insanlarda var olan renkli fotoreseptörlerden yayılan beta ışınımlarından kaynaklandığını dile getirdi.

Science dergisi araştırmayı, Mayıs Ayı kapağına “Kemgöz Gerçekliği” manşetiyle duyururken, mecmua konu ile ilgili pek çok bilim insanının fikirlerine de yer verdi.