Dünya
Dünya

Astronomi Bilimi ve Gök!

Astronomi, doğal bilimlerin en yaşlısıdır. Fiziğin onunla başladığını, matematiğin onunla geliştiğini, düşünsel deneylere onun esin verdiğini söyleyebiliriz. İnsanoğlu bundan 12.000 yıl önce tarım toplumuna geçince doğal olarak mevsimler, güneşli ya da yağmurlu geçen dönemler, yaz ve kış zamanlarının bilinmesi önem kazandı. Zamanla büyücü, rahip ya da astronomi adlarındaki insanlar bu konularla ilgilenmeye başladı. Bunun için gözlem yapmak, kayıtlar tutmak, takvim yapmak zorundaydılar. En başta gün karamı zihinlere yerleşti. Hep aynı uzunlukta görünüyordu; ama yinede bazı günlerin uzun bazılarının ise kısa olduğu iyice fark ediliyordu. Ay, çok eskiden beri fark edilen bir takvim aracıydı. Dolunayı izleyen günleri sayarsak bu olgunun yaklaşık olarak 29 günde bir yinelendiğini görürüz. Böylece takvim yaratıldı. Doğadaki düzenlilikleri ortaya çıkarmak ve bundan yararlanmak için işe saymakla başlamak gerekir. Matematik ve astronominin çağlar boyunca en yüce bilimler olarak görülmesinin nedeni budur.

Yazının bulunması, aritmetik ve geometrinin, takvimin bulundu, astronomik gözlemlere başlama, bu dönemin pratik gereksinimleri sonucu oluşturulmuş şeylerdir. Yine de eski uygarlıklarda evren görüşü soyut bir anlayışa, kuramsal boyuta yükselememiştir.

Eski Dönemlerde Dünya’nın Tarifi

Uygarlığın eski dönemlerine evren dediğimiz şey, hemen hemen gülünç derecede küçük sanılıyordu. Dünya, okyanus üzerinde yüzen, düz bir disk olarak düşünülüyordu. Altına derin su, üstte de tanrıların yerleşim yeri olan gök vardı. Dünya o zaman coğrafyasıyla etiler
topkapi
kurtkoy Deniz kıyılarını, Afrika ve Avrupa’nın ona komşu bölümleriyle Asya’nın bir bölümünü içine alan topraklardan oluşuyordu. Dünyanın kuzey kenarları, Güneş’in Dünya Okyanusunun yüzeyinde dinlenmeye çekildiği gece boyunca arkasına saklandığı yüksek dağlarla kaplıydı. Ama İsa’dan önce 3.yüzyılda yaşayan bir adam, bu yalın ve genel olarak kabul edilmiş dünya resmine karşı çıktı. O, zeki yunan düşünürü (eski dönemlerde bilim adamlarına düşünür deniliyordu). Aristarchus idi. Kopernik’in gelişi tam 1800 yıl sonra gerçekleşecekti.