İsveç’te yapılan araştırmalar sonucu Viking döneminden kalma mezarlarda enteresan bulgulara rastlanıldı. Kalıntılar tahmini olarak 9.yy’ı kapsıyordu. Araştırmayı yöneten Uppsala Üniversitesi Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Bölümü, mezarlarda Allah ve Ali yazılı giysiye ait olduğu düşünülen kumaşlara rastladı. Kumaşlarda yazan isimlerden ziyade dikkat çeken bir nokta ise giysilerin mezarların içinde olması, bu olgu Uppsala Üniversitesi Arkeoloji bölümü başkanı Annika Larsson’un fikrine göre ölümden sonra yaşam inancının Vikingleri’de kapsadığı yönünde. Bu keşfe göre Vikingler, İslam dininde vaat edilen cennette sonsuz yaşam inancından etkilenmiş ve giysileri, ölünün sonra ki cennet yaşamında kullanması için başucuna koymuşlardı. Mezarda bulunan giysi kumaşının üzerinde ki yazılar Arapça olarak yazılmıştı, Arapça yazılar İslamiyet’in ilk yıllarında kullanılan Kufi yazı türüne göre yazılmıştı. Aynı zamanda Vikingler ölülerin mezarlarına gümüşler,mücevherler, ipek giysi ve kumaşlarda koymuşlar hatta bazı mezarlar da yastıklara bile rastlamış araştırmacılar. Kuran’da cennete gidenlerin ipek giyeceği yazılmıştır, mezarda ipek kumaş bulunması ölümden sonra hayat anlayışının Vikingleri etkilemesi düşüncesini perçinlemiştir. Bu demek oluyor ki Vikingler ölülerin, ölümden sonra ki yaşantılarında rahat etmesini ve sevdiği kıyafetleri giymesini istemişler.

Viking mezarlarında karşılaşılan İslami desenler

Asıl dikkat çekici olan ise kumaşların üzerinde yazan Allah ve Ali yazıları. Bu buluntular bize net bir şekilde Vikingler ve İslam Alemi arasında bir kültür alışverişi olduğunu söylüyor. Vikinglerin Tanrısı Oden’in , Asya’dan göç edip İsveç’in Malardalen bölgesine yerleşen cesur bir savaşçı olduğu söylenir ve Viking kültüründe hatırı sayılır bir yeri vardır. Vikingler Tanrıları Oden’in yaşadığı toprakları görmek için Asya’ya gitmesi çok olası bir durumdur. Vikinglerin bu yolculuğu sırasında İslam Alemi ile bir kültür alışverişi olması ise muhtemeldir.

Ruslar İskandinavya ve Orta Asya arasında bir köprü görevi görüyordu. Vikingler Ruslar sayesinde Orta Asya kültüründen etkilenmiş olabilirler. Başka bir bakış açısına göreyse Vikingler bu kumaşları yağma yolu ile elde ettiler yada ticaret yolları aracılığıyla sahip oldular. Bu kültür değişiminin öncüsü Batı’ya hareket eden  Müslüman tüccarlar olması ise yine ihtimaller dahilinde.

Büyük ihtimal soylu bir Viking kadınına ait Allah yazılı yüzük.