Üzerinde yaşadığımız yaşlı dünya’nın içinde barındırdığı ahenk ve uyumun tesadüflerle açıklanamayacak kadar mucizevi olduğu açıktır. Bu denli eksiksiz bir yaratma gücüne sahip olan evrenin mimarı’nın elbetteki yarattıklarının başını boş braktığı düşünülemez. Buda yadırganıcak bir hadise değildir.

arazlar_ve_gcl__manzara
Şöyleki gündelik yaşantımızda bile mensubu olduğumuz kurumların dahi çok sıkı kuralları vardır örneğin iş yerimize belli bir saatte gidip iş başı yapmak ve sorumluluklarımızı yerine gtirmek, öğrenci isek okulumuza saatinde gitmek ve derslerimize çalışıp sınavları başarı ile bitirmek… Yaratılan bu harikulade evrenin yanında son derece değersiz olan bu küçücük kurumların dahi kuralları varken koskoca bir evrende başı boş bırakıldığımızı düşünmek ne derece mantıklı olabilir?

cernunnos_by_rhuadhan

Evrenin mimarı bu kurallarını bazen sadece bir uayrıcı bazen sadece bir kaç sayfa bazende ilahi kurallarla insanoğluna bildirmiş ve ne yapmaları nasıl yaşamaları gerektiğini onlara öğreterek içinde bulundukları ve anlayamadıkları bu eşsiz sistem hakkında açık ve net bilgiler vermiştir.

Allah’ın Kitaplardan önce uyarıcı olarak yolladığı kişilerden bir taneside Hz Zülkarneyndir.
Hz Zülkarneyn bir çok islam alimi ve tarihçinin ortak görüşüne ve bilimsel verilere göre Türklere gönderilmiş bir Peygamberdir.

Kuran-ı Kerimin Kehf Suresi’nin Orhun Yazıtları ile olan birebir benzerliğine dayanarak HZ Zülkarneyn’in Bilge Kağan veya Oğuz Kağan olduğu da iddia edilir. Türk efsanelerinde Türk hakanının gökten bir ağaç kovuğuna inen kızlarla evlenmesi, Türk adı ile kurulan ilk devletin uzayla ilgili bir ad ile kurulması (“Gök”türkler), bir efsanede dağa bakır dökülerek kapatılması ve bir müddet sonra körüklerle eritilmesi ve yolun tekrar açılması, kadim Orta Doğu kazılarında şaşırtıcı şekilde bu kültüre ait izlerin bulunması, Hz Muhammed’den nakledilen hadislerin bu konudan bahsetmesi gibi hususlar bu teoriye açık şekilde delil oluşturmaktadır.

(Devam etmek için bir sonraki sayfaya geçiniz)

1 YORUM

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.