İnsanlık dünyaya ilk ayak bastığında şuan ki formundan bir hayli uzaktı. Şuan ki insan formunun bilimsel adı homo sapienstir. Fakat binlerce yıl önce bu isim görüntümüzle doğru orantılı olarak değişikti, adı Homo neanderthalensisdi. Homo neanderthalensis türü günümüzden 250.000 yıl kadar önce evrimleşmiş, 28.000 yıl kadar önceyse soyları tükenmiş bir insan türüdür.  Eğer basit bir tanımla açıklamamız gerekirse Neandertallar yıllar önce temelimizi oluşturan eski bir insan türüdür. Şuan ki formumuz olan homo sapiens ise çağdaş insan olarak tanımlayabileceğimiz türdür.

Neandertaller şuan ki insan formuna en yakın form olarak adlandırılıyor. İlk Neandertal fosili ise yaklaşık 60 yıl önce bir kazı esnasında bulundu. Atalarımız olarak nitelendirilen Neandertaller bize öyle çok benzerler ki algınızda ki seçicilik mükemmel seviyede değilse asla ayıramazsınız. Neandertaller şuan ki insan formuna göre bir kaç değişikliğe sahip. Neandertaller bize göre yaklaşık 20 santimetre kadar daha kısa fakat vücut yapıları bizlerden daha iri ve genetik güçleri bizden daha fazla. Yapılan araştırmalar sonucunda ise insanlar ile Neandertaller arasında güçlü bir genetik bağ keşfedildi bir bakıma melezleşme operasyonu gerçekleşmiş oldu.

Neandertallerın yaşadığı coğrafya ise Afrika coğrafyası. Yaklaşık yarım milyon önce yaşamışlardı burada. Şuan ki modern insanın kimyasını oluşturan modern insan topluluğu ise Orta Asya dolaylarında yaşamaktaydı. Modern insan formu ve Neandertaller kültür alışverişinde bulunarak şuan ki insan formunu oluşturdular. Fakat o dönemde yaşan Neandertaller şuan ki insan formuna göre daha dayanıklıydı öyle ki ,çetin Afrika koşullarında bile etkilenmeden hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Genetik benzerlik soy ilişkisini vurguluyor, atasal ilişkiyi değil. Örneğin, insan ve şempanze aynı ata soyunu paylaşıyor, ancak şempanze insanın, insan da şempanzenin atası değil.

Şu anda Neandertaller ve insanlar arasında bir melezleşme olduğu kesin bir dille söylenemez. Fakat yine bazı profesörlere göre melezleşme yıllar yıllar önce gerçekleşmişti. Öyle ki araştırmalar neticesinde modern insan formu genetiğinde belirgin bir şekilde Neandertal geni taşıyor. Bu olayın olgusu ise tamamen olmasa da kısmi bir şekilde Neandertal olduğumuzu kanıtlar bir niteliktedir. O sebeple buradan büyük büyük atalarımıza selam çakarak haberimizi sonlandırıyoruz.